بهمن ۱۰, ۱۳۹۹
آخرین اخبار

قوانین و خدمات صندوق

اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری ،مقررات استخدامی و بازنشستگی کارکنان دولت ،سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی، نحوه محاسبه و پرداخت بدهی سابقه خدمت غیررسمی(خدمت نظام وظیفه ، خدمت داوطلبانه در جبهه ،دوران طرح ، حق التدریس ،…..) ، نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی،شرایط و تشریفات قانونی برقراری حقوق بازنشستگی عادی /ازکارافتادگی/جانبازان عزیز/بازماندگان ، نحوه احراز هویت موظفین در هر سال ،شرایط دریافت کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد ،پاداش پایان خدمت کارمندان ، بیمه پایه درمان ، بیمه تکمیلی درمان ، بیمه پایه عمر ، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان ،تسهیلات / وام ضروری ، تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان ، امکانات خانه امید بازنشستگان ، فرمهای مورد استفاده در صندوق بازنشستگی کشوری ، میز خدمت ،بخشنامه ها و دستورالعملها ،……

Ghavanin bazneshastegi keshvari 981229

آدرس : بیرجند - خیابان امام موسی صدر شرقی پلاک 25 - کدپستی :44311-97186 - تلفن :39-32422536 - فکس : 32450891