مدیریت صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی,بازنشستگی خراسان جنوبی

کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خویش است . حضرت رسول اکرم (ص)
سخن رهبری
عفاف و حجاب
ملاقات مردمی

index

تلفن : 32462136- 32462137- 32462138

خدمات

 • تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان
 • سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی
 • ورود مدیریت ها و دستگاه های اجرایی
 • پایش
 • پیشنهادات، انتقادات و رسیدگی به شکایات

پیوندها

 • استانداری
 • دفتر مقام معظم رهبری
 • ریاست جمهوری
 • سامد
 • مجلس شورای اسلامی
 • وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی

آمادگی مدیران کانون های بازنشستگان کشوری استان خراسان جنوبی برای حضور موثر در گردهمائی بزرگ کانون های بازنشستگان در تهران

IMG_2347

نشست هماهنگی مجمع کانونهای بازنشستگان استان خراسان در مورخ 1398/04/09 در خانه امید بازنشستگان کشوری شهرستان بیرجند برگزار گردید ونتیجه:
الف- مدیران کانونهایی که در گردهمایی بزرگ بازنشستگان مورخ 98/04/12 در تهران حضور خواهند یافت
1-آقای حمید توکلی مدیرکانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند شماره همراه 09151614132
2-آقای محمد قلی نژاد مدیرکانون بازنشستگان دانشگاه بیرجند شماره همراه 09155610242
3-آقای علی فرخ پور مدیرکانون بازنشستگان آ.پ بشرویه شماره همراه 09153353589
ب:دیدگاهها و پیشهادات مدیران محترم کانونهای بازنشستگان استان
وجه مشترک پیشنهادات کانونهای بازنشستگان استان در جلسه عبارت بود از :
1-تامین معیشت آبرومندانه با همسانسازی حقیقی حقوق بازنشستگان ،اصلاح قوانین بازنشستگی برمبنای عدالت و اصول بیمه ای ، رفع تبعیض گسترده بین بازنشستگان دستگاهها و همچنین بازنشستگان قدبم و جدید ، برقراری کمکهای غیرنقدی برای بازنشستگان و سایر خدمات حمایتی بمنظور مقابله با تورم مهارگسیخته که بویژه جامعه بازنشستگان را آماج هدف ….قرارداده .
2-حضور فعال و نقش آفرینی کانونهای بازنشستگان در تعیین اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی و شرکتهای تابعه برای پیشگیری از تداوم فسادهای متوالی افراد متصل به مراکز زر و زور و تزویر و رانتهای بی پایان افراد بانفوذ
3-لزوم اقدامات حقوقی برای برگشت همه حقوق غیرقانونی و به ناحقی که از منابع بازنشستگان به یغما برده شده است
4-لزوم بازخواست وزراء و افراد سیاسی (از جمله برخی نمایندگان محترم مجلس ) که در طول سالیان طولانی معرف چپاولگران و درواقع تحمیل افراد متخلف و گوش به فرمان خود به شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کشوری بوده اند
5-بیمه تکمیلی درمان و تورهای سیاحتی و زیارتی از انحصار خارج شود و با نظر ونظارت نمایندگان بازنشستگان اصلاح و ادامه یابد
6-اعمال تخفیفات لازم برای خدمات فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان در کل کشور به نحوی کارت منزلت حقیقا گواه منزلت بازنشسته باشد.

آدرس : بیرجند - خیابان امام موسی صدر شرقی پلاک 25 - کدپستی :44311-97186 - تلفن :39-32422536 - فکس : 32450891