مدیریت صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی,بازنشستگی خراسان جنوبی

کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خویش است . حضرت رسول اکرم (ص)

بازنشستگان نمونه سال 1391

آقای غلامرضا بهمنی ( آموزش و پرورش )

آقای اسدالله زمانی پور ( دانشگاه بیرجند )

آقای محمد معینی ( آموزش و پرورش )

آقای محمد علی میرکی فریز ( دانشگاه علوم پرشکی )

خانم فاطمه صغری فروتنی ( دانشگاه علوم پزشکی )

آدرس : بیرجند - خیابان امام موسی صدر شرقی پلاک 25 - کدپستی :44311-97186 - تلفن :39-32422536 - فکس : 32450891