مدیریت صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی,بازنشستگی خراسان جنوبی

کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خویش است . حضرت رسول اکرم (ص)

ارتباط با ما

آدرس : خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان امام موسی صدر (شرقی)
تلفن: 32462136 – 32462137 – 32462138
فکس: 32462291

آدرس : بیرجند - خیابان امام موسی صدر شرقی پلاک 25 - کدپستی :44311-97186 - تلفن :39-32422536 - فکس : 32450891